Dla Twojej wygody dostępne 7 dni w tygodniu!

kontakt

+48 660 474 787

e-mail: Włącz JavaScript aby zobaczyć e-mail

Ubezpieczenia samochodu

Zobacz, jak atrakcyjną propozycję mam do zaoferowania zarówno właścicielowi, jak i kierującemu pojazdem. Wybierz ofertę jednej z 20 najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych w najlepszej cenie. Moje bogate doświadczenie zawodowe w branży ubezpieczeniowej pomoże w profesjonalny sposób dobrać odpowiednio skomponowany pakiet dla każdego klienta.

OC komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i odgrywa najważniejszą rolę spośród wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych.

Obowiązek ubezpieczenia wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Każdy pojazd z chwilą zarejestrowania podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.
Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania, gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

W mojej ofercie znajdziesz:

  • roczne ubezpieczenie z możliwością doboru składki indywidualnie dla każdego klienta
  • najtańsze ubezpieczenie OC krótkoterminowe (na sprowadzenie pojazdu z zagranicy)

AC komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych dostępne są różne warianty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Szyb

Dodatkowa możliwość wykupienia ubezpieczenia szyb na wypadek ich pęknięcia lub stłuczenia.

Ubezpieczenie Opon

Ubezpieczenie opon to gwarancja bezpieczeństwa podróży na terytorium Polski w przypadku uszkodzenia ogumienia w Twoim pojeździe.

Assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą, chorobą kierowcy albo pasażera.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów i Kierowcy

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący, tj. kierowca i pasażerowie.

Ochrona Prawna

Chroni Twoje interesy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu. Zapewnia dostęp do aktualnych aktów prawnych oraz konsultację prawną związaną z Twoim życiem prywatnym i zawodowym.

Kalkulator

Skorzystaj z możliwości szybkiego sposobu ustalenia wysokości ubezpieczenia