Dla Twojej wygody dostępne 7 dni w tygodniu!

kontakt

+48 660 474 787

e-mail: Włącz JavaScript aby zobaczyć e-mail

Kalkulator podróży

Ponieważ firmy ubezpieczeniowe zabiegając o klienta coraz częściej stosują różnego rodzaju zniżki i promocje, tradycyjny kalkulator nie zdałby egzaminu, gdyż wyliczone składki nie byłyby rzeczywiste. Każda składka wyliczana jest indywidualnie w oparciu o najnowsze zniżki, upusty czy promocje, dostępne w danej chwili.

Dlatego, żeby móc Państwu służyć pomocą w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia z odpowiednią, rozsądną składką, proszę o wypełnienie formularza, a postaram się w jak najkrótszym czasie skontaktować się z Państwem i przedstawić najlepszą ofertę.

Dane kontaktowe


Dane ubezpieczającego / ubezpieczonego

 • Wypełnij w przypadku gdy dane są inne niż dane kontaktowe

  Okres ubezpieczenia
Ryzyka

 • Chroni przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami kraju stałego pobytu
 • Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć
 • Rzeczy będące własnością Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu, z których korzysta podczas podróży
 • Usługi świadczone na rzecz Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem zdarzeń, np.: transport Ubezpieczonego, pomoc prawna, ratownictwo, itp.
 • Szkody na osobie, mieniu, wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego

Ryzyka dodatkowe – rozszerzenia

 • Podjęcie przez Ubezpieczonego działań i czynności w formie zatrudnienia, zarobkowania, praktyk zawodowych, wolontariatu
 • Choroby o długotrwałym przebiegu
 • Dotyczy sportów niebezpiecznych, np.: nurkowanie, kitesurfing, narciarstwo, skoki spadochronowe, itd.

 • * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane i nie mogą pozostać puste!