Dla Twojej wygody dostępne 7 dni w tygodniu!

kontakt

+48 660 474 787

e-mail: Włącz JavaScript aby zobaczyć e-mail

Ubezpieczenia dla firm

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz się zabezpieczyć przed skutkami, jakie niosą za sobą nieprzewidywalne zdarzenia losowe, to moja oferta ubezpieczenia jest skierowana właśnie do Ciebie.

Wybiorę dla Twojej firmy najlepszy wariant i szeroki zakres ochrony w ramach poszczególnych ryzyk:

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rozbój
 • dewastacja
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów szklanych
 • szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
 • utrata danych i oprogramowania
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 • mienia w transporcie

W zależności od Twoich potrzeb ubezpieczeniem możesz objąć:

 • budynki, budowle, lokale oraz nakłady inwestycyjne
 • środki obrotowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie firmy
 • wartości pieniężne
 • sprzęt elektroniczny
 • maszyny i urządzenia przenośne
 • mienie pracownicze
 • mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 • dodatkowe koszty działalności, które poniesiesz w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowaną szkodą w mieniu

Dodatkowe ubezpieczenie:

 • odpowiedzialność cywilna ogólna (deliktowa i kontraktowa) z możliwością rozszerzenia i dostosowania do profilu Twojej działalności
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym