Dla Twojej wygody dostępne 7 dni w tygodniu!

kontakt

+48 660 474 787

e-mail: Włącz JavaScript aby zobaczyć e-mail

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Umiejętne doradztwo i pomoc w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia dla Twojego majątku przy minimalnej składce JUŻ OD 75 ZŁ ROCZNIE !

Ubezpieczenie domów, mieszkań, domków letniskowych, budynków wraz ze stałymi elementami i budowli od:

 • ognia i innych zdarzeń losowych
 • huraganu, trąby powietrznej
 • gradu, deszczu nawalnego, śniegu
 • podtopienia, powodzi, zalania, wydostania się wody z koryt rzek
 • wydostania się wody z urządzeń wodno – kanalizacyjnych
 • upadku drzew, statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, pioruna, przepięć
 • zamarznięcia wody w urządzeniach wodno – kanalizacyjnych

Ubezpieczenie mienia ruchomego w domu, mieszkaniu, domku letniskowym, budynku oraz ubezpieczenie budowli od:

 • kradzieży z włamaniem i rozboju
 • dewastacji i zniszczenia
 • ubezpieczenie szyb, przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia, w tym akwaria, terraria, lustra i witraże
 • Home Assistance (pomoc specjalistów np.: stolarza, ślusarza, elektryka, informatyka, pomoc w zabezpieczeniu mienia po zdarzeniu losowym, zakwaterowanie w hotelu po zdarzeniu losowym)
 • Medical Assistance (konsultacja telefoniczna z lekarzem, wizyta pielęgniarki, transport medyczny do placówki i z placówki medycznej, dostawa leków)
 • Auto Assistance (holowanie pojazdu po awarii, naprawa na miejscu awarii, dowóz paliwa)

Dodatkowo proponuję ubezpieczenie nagrobków i ich elementów od kradzieży, dewastacji oraz zniszczeń spowodowanych huraganem i upadkiem drzewa.

Tylko zawarcie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ochroni Ciebie i Twoich bliskich od konsekwencji, jakie niosą za sobą szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby wspólnie zamieszkujące oraz prowadzące z Tobą gospodarstwo domowe, zarówno w kraju, jak i podczas przebywania za granicą.

Kalkulator

Skorzystaj z możliwości szybkiego sposobu ustalenia wysokości ubezpieczenia